Αρχική Δωρεάν Δράσεις Πρωινά Κυριακής με δωρέαν δράσεις στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας