Αρχική Δωρεάν Δράσεις Βραδιά παραδοσιακού τραγουδιού στη Ρεματιά