Αρχική Δωρεάν Δράσεις Δωρεάν συναυλία με το Παντελή Θαλασσινό