Αρχική Δωρεάν Δράσεις Καθαρά Δευτέρα στον Ιππόδρομο με δωρεάν δραστηριότητες και φαγητό