Αρχική Υγεία «Η Ζωή με Διαβήτη… Ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες» στο ΜΗΤΕΡΑ