Αρχική Δωρεάν Δράσεις Re-Action: Προβολή ταινίας στο Ίδρυμα Κακογιάννη με ελευθερη εισοδο